Jongkeun trainer

Jongkeun

Jongkeun

ko
en

About

안녕하세요 트레이너 종근(Jongkeun)입니다. 저는 서울에서 프로그래머로 일하고 있습니다. 다른 나라의 문화를 알아가고 친구 사귀는 것을 좋아합니다. 한국어 실력 향상에 도움이 되고 싶습니다. Hi, I'm Jongkeun. I work as a software programmer in Seoul. I like to learn about different cultures and make friends who have different cultures. I want to help improve your Korean.Reviews

Upcoming classes with Jongkeun

Sorry, Jongkeun doesn't have any upcoming classes

Upcoming events you may like


Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Saturday
Jul 4, 2:00 PM - 3:00 PM
10,000 KRW
(15) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Saturday
Jul 4, 2:00 PM - 3:00 PM
10,000 KRW
(16) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Sunday
Jul 5, 2:00 PM - 3:00 PM
10,000 KRW
(23) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Sunday
Jul 5, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(4) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Sunday
Jul 5, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(5) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Sunday
Jul 5, 2:00 PM - 6:00 PM
9,000 KRW
(7) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Monday
Jul 6, 7:00 PM - 11:00 PM
10,000 KRW
(8) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Monday
Jul 6, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(12) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Tuesday
Jul 7, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(14) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Tuesday
Jul 7, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(9) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Wednesday
Jul 8, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(8) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Wednesday
Jul 8, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(7) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Thursday
Jul 9, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(8) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Thursday
Jul 9, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(16) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Saturday
Jul 11, 2:00 PM - 3:00 PM
10,000 KRW
(15) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Saturday
Jul 11, 2:00 PM - 3:00 PM
10,000 KRW
(16) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Sunday
Jul 12, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(5) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Sunday
Jul 12, 2:00 PM - 6:00 PM
9,000 KRW
(7) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Sunday
Jul 12, 2:00 PM - 3:00 PM
10,000 KRW
(23) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Sunday
Jul 12, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(4) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Monday
Jul 13, 7:00 PM - 11:00 PM
10,000 KRW
(8) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Monday
Jul 13, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(12) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Tuesday
Jul 14, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(14) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Tuesday
Jul 14, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(9) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Wednesday
Jul 15, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(8) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Wednesday
Jul 15, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(7) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Thursday
Jul 16, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(8) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Thursday
Jul 16, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(16) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Saturday
Jul 18, 2:00 PM - 3:00 PM
10,000 KRW
(15) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Saturday
Jul 18, 2:00 PM - 3:00 PM
10,000 KRW
(16) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Sunday
Jul 19, 2:00 PM - 3:00 PM
10,000 KRW
(23) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Sunday
Jul 19, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(4) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Sunday
Jul 19, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(5) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Sunday
Jul 19, 2:00 PM - 6:00 PM
9,000 KRW
(7) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Monday
Jul 20, 7:00 PM - 11:00 PM
10,000 KRW
(8) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Monday
Jul 20, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(12) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Tuesday
Jul 21, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(14) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Tuesday
Jul 21, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(9) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Wednesday
Jul 22, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(8) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Wednesday
Jul 22, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(7) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Thursday
Jul 23, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(8) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Thursday
Jul 23, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(16) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Saturday
Jul 25, 2:00 PM - 3:00 PM
10,000 KRW
(15) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Saturday
Jul 25, 2:00 PM - 3:00 PM
10,000 KRW
(16) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Sunday
Jul 26, 2:00 PM - 3:00 PM
10,000 KRW
(23) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Sunday
Jul 26, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(4) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Sunday
Jul 26, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(5) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Sunday
Jul 26, 2:00 PM - 6:00 PM
9,000 KRW
(7) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Monday
Jul 27, 7:00 PM - 11:00 PM
10,000 KRW
(8) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Monday
Jul 27, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(12) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Tuesday
Jul 28, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(14) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Tuesday
Jul 28, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(9) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Wednesday
Jul 29, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(8) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Wednesday
Jul 29, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(7) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Gangnam Thursday
Jul 30, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(8) Read More
Korean Tutor Event

Korean Tutor Event

Hongdae Thursday
Jul 30, 7:00 PM - 8:00 PM
10,000 KRW
(16) Read More